Voor de inschrijvingen in het eerste jaar gewoon secundair onderwijs werken bijna alle Leuvense secundaire scholen met een digitaal aanmeldsysteem (niet voor het buitengewoon onderwijs types 1, 2 en 3). Hierover werden afspraken gemaakt met alle betrokken secundaire scholen. Het aanmelden gebeurt in een ruim samenwerkingsverband met ook scholen van buiten Leuven. Je kan dus kiezen om aan te melden voor een school binnen Leuven maar ook voor andere scholen binnen het samenwerkingsverband.
Op de website https://aanmelden.school vind je een overzicht van alle deelnemende scholen.

Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt in welke school of scholen jij je kind wil inschrijven. Een kind inschrijven in een school houdt in dat er een plaats vrij is in de school en dat je als ouder akkoord gaat met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school.


Waarom organiseren wij een digitale aanmeldprocedure?

• Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat zoveel mogelijk kinderen in de school van hun eerste keuze kunnen ingeschreven worden.
• We willen voorkomen dat er wachtrijen aan de schoolpoorten ontstaan.
• We willen voorkomen dat kinderen in meer dan één school van onze deelnemende scholen effectief ingeschreven worden.
• Het aanmeldsysteem via computer zorgt ervoor dat het aanmelden zonder tijdsdruk kan gebeuren.
• Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat iedereen evenveel kans krijgt om zijn kind in de school van eerste keuze in te schrijven.

Je vindt alle informatie over het digitaal aanmelden in deze brochure.