IBSO Woudlucht

Een 'buitengewone' school
waar jongeren centraal staan

In onze campus aan de rand van Heverlee bos bieden we onderwijs aan aan jongeren met specifieke onderwijsbehoeften.

Enthousiaste leerkrachten, bijgestaan door een multidisciplinair team van paramedici, staan in voor de begeleiding van de leerlingen in de opleidingsvormen 1,2 en 3.

In onze nieuwe gebouwen beschikken we over de nodige lokalen en ateliers aangepast aan de noden van onze leerlingen. De verschillende speelplaatsen, de sporthal, de fitness, het outdoor sportveld en de grote tuin zijn een meerwaarde voor de school. Meer nog dan de prachtige infrastructuur, zijn de rust en de gemoedelijke sfeer die op de campus heersen de grootste troeven van BUSO Woudlucht.

De opleidingsvorm 4 bieden we aan in twee vestigingen, Atheneum De Ring in Leuven, MS Redingenhof en Atheneum Redingenhof (Leuven). We maken gebruik van de infrastructuur en de kennis die deze scholen bieden, hier voegen we een multidisciplinaire omkadering en een autismevriendelijke aanpak aan toe.

Studieaanbod

 1. Opleidingsvorm 1: type 2, type 4, autiwerking in OV1 type 9
  • OV1 geeft een sociale vorming met het oog op het leven in een omgeving met ondersteuning en eventuele arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning.

  • OV1 ZOM biedt jongeren met autsimespectrumstoornissen een sociale vorming met het oog op het leven in een omgeving met ondersteuning en arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning.
 2. Opleidingsvorm 2: type 2, type 4 en type 9

  OV2 biedt een algemene sociale vorming én een beroepsgerichte vorming met het oog op de integratie in een beschermd leef- en arbeidsmilieu.

 3. Opleidingsvorm 3: type basisaanbod + autiwerking type 9, type 4
  • OV3 biedt een algemene sociale vorming én een beroepsgerichte vorming met het oog op de integratie in het gewone leef- en arbeidsmilieu.
 4. Opleidingsvorm 4: type 9

  OV4 is een opleiding voor normaal- tot hoogbegaafde jongeren die omwille van hun specifieke onderwijsbehoeften moeilijk kunnen integreren in het reguliere onderwijs.